Veelgestelde Vragen (F.A.Q)                                                            


Misschien vindt u het antwoord op uw vragen tussen de onderstaande vragen en antwoorden. Indien uw vraag en/of antwoord er niet tussen staat, of u wilt er meer over weten, dan kunt u ons op een van de volgende manieren bereiken:


  • via ons contactformulier
  • via email
  • telefonisch: 085-0654645 (tussen 19:00-21:00, of u kunt gedurende de gehele dag een boodschap achterlaten)


Het is beter om veel informatie vragen, dan te weinig.


Vragen + Antwoorden:


Is de niet-reanimerenpenning van Niet-reanimeren rechtsgeldig?


Ja, onze niet-reanimerenpenning voldoet aan alle eisen van een rechtsgeldige wilsverklaring. Professionals dienen zich daaraan te houden.

---


Is het materiaal anti-allergisch?


Ja, de penningen zijn van edelstaal/RVS, of van titanium. Dit is hypo-allergeen. De armbanden zijn van siliconen, nylon, of RVS (roestvast staal).

---


Hoe kan ik bestellen?


U kunt op 3 manieren bestellen: 1. via het bestelformulier. 2. bestelformulier uitprinten. 3. telefonisch: wij sturen het bestelformulier naar u toe. Geeft u aub uw adres door via: Tel. 085-0654645 ( Tussen 19:00 - 21:00 ) U kunt hier ook een boodschap achterlaten.

---


Wat is een niet-reanimerenpenning?


Met een niet-reanimerenpenning kunt u aan professionele zorgverleners (ambulance, huisarts, specialist, verpleegkundige) duidelijk maken dat u niet gereanimeerd wenst te worden bij een hartstilstand. Een papieren wilsverklaring wordt dan vaak niet snel gevonden, vandaar dat een niet-reanimerenpenning meer duidelijkheid kan geven.

---


Ik wil een armband kopen met daarop 'niet reanimeren', maar dat is toch niet rechtsgeldig?


Inderdaad, het uitsluitend dragen van een armband is geen rechtsgeldige wilsverklaring. De armbanden, button en medaillon zijn bedoeld om extra aandacht naar uw niet-reanimerenpenning te trekken. U kunt bijvoorbeeld ook een briefje met uw wilsverklaring in uw tas of borstzak doen, maar de vraag is of dat gevonden wordt wanneer dat nodig is in een reanimatiesituatie. Het uitsluitend dragen van alleen een armband met niet reanimeren raden wij, vanwege het niet rechtsgeldig zijn, daarom niet aan. Dit is uiteraard altijd een eigen keuze en overweging van de koper.

---


Kan ik voor iemand anders een niet-reanimerenpenning bestellen?


Dat kan indien u door deze persoon gemachtigd bent en indien deze persoon wilsbekwaam en meerderjarig is.

---


Waarom moet ik een pasfoto, handtekening en kopie geldig legitimatiebewijs toesturen of uploaden?


Om uw identiteit vast te stellen en de gegevens op de niet-reanimerenpenning te controleren hebben wij deze gegevens nodig. De pasfoto en handtekening worden op de niet-reanimerenpenning gegraveerd. Met uw pasfoto is het duidelijker dat de wens op uw penning bij u hoort. De pasfoto wordt niet op de titanium penning gegraveerd, maar uitsluitend op de RVS penning.

---


Wat is een wilsverklaring?


Een wilsverklaring kan eigenlijk een papier zijn waarop uw keuze/wil voor wel of niet reanimeren is vastgelegd. Uw naam, geboortedatum en handtekening staan er ook op.

Inhoud wilsverklaring: Er zijn geen regels voor de inhoud van een wilsverklaring. Schrijf wel duidelijk op wat u wilt, zodat er bij de arts geen twijfel hierover bestaat. Zet in de verklaring ook altijd uw achternaam en voornamen voluit. Ook moet u aan het eind van het document de datum en uw handtekening zetten. Een niet-reanimerenpenning kunt u beschouwen als een verkorte, zichtbare wilsverklaring. U kunt hier een wilsverklaring vinden: https://www.thuisarts.nl/sites/default/files/wilsverklaring.pdf

---


Aan wie geef ik door wat mijn wensen zijn met betrekking tot niet reanimeren?


Wij adviseren dit met uw naasten en met uw huisarts en/of specialist te bespreken. Bij de huisarts kan het in uw medisch dossier worden vermeldt en kunt u goed kunt laten weten wat u wilt en wat niet. De huisarts kan u de zorg geven die bij u past.

---


Wat moet ik doen indien ik van mening verander over niet-reanimeren?


In dat geval dient u dit met uw huisarts en met uw naasten te bespreken. Indien u wel gereanimeerd wenst te worden, dan kunt u er voor kiezen om uw niet-reanimerenpenning niet meer te dragen.

---


Kan ik voor 2 personen een niet-reanimerenpenning bestellen en hoe doe ik dat?


Dat kan. U dient dan 2 aparte bestelformulieren in te vullen. Indien beide bestellingen naar hetzelfde adres gaan, dan kunt u dat aangeven onder 'verzending' op het bestelformulier. U kiest dan bij de verzending van elke bestelling voor ''1 van 2 bestellingen'' (elk €1,40). De verzendkosten zijn dan in totaal € 2,80 minder. Mocht u daar niet aan gedacht hebben, dan betalen wij u de € 2,80 dubbele verzendkosten terug indien wij opmerken dat er 2 bestellingen naar hetzelfde adres gaan.

---


Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet meer kan?


Het kan voorkomen dat u zelf niet kunt beslissen over uw medische situatie. Dan kijkt de zorgverlener eerst of u een wilsverklaring heeft opgesteld, waarin is vastgesteld wat er moet gebeuren in zo'n situatie. Ook wordt er gekeken of u een vertegenwoordiger hebt aangewezen. Zo niet dan vraagt de zorgverlener uw naasten om een besluit te nemen.


Wilsbekwaam / Wilsonbekwaam

Allereerst schat de arts in of u wilsonbekwaam bent. Dit wil zeggen dat u zelf geen beslissing meer kunt nemen. Iemand is wilsonbekwaam als hij/zij:


  • de informatie over zijn ziekte of behandeling niet kan begrijpen;
  • niet in staat is om zelf een besluit te nemen;
  • de gevolgen van een besluit niet kan overzien.


Iemand is dus bijvoorbeeld wilsonbekwaam als diegene bewusteloos is. Of als diegene zich in een vergevorderd stadium van dementie bevindt.